سوخاری 2 تکه اسپایسی

2تکه ران مرغ سوخاری اسپایسی .سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . نان

سوخاری 3 تکه اسپایسی

3تکه ران مرغ سوخاری اسپایسی .سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . نان

فمیلی فست اسپایسی 5 تکه

5 تکه ران مرغ سوخاری اسپایسی . 2 سیب زمینی سرخ کرده . 2 سالاد کلم . 2عدد نان

سوخاری 2 تکه نرمال

2تکه ران مرغ سوخاری نرمال . سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . نان

سوخاری 3 تکه نرمال

2تکه ران مرغ سوخاری نرمال . سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . نان

فمیلی فست نرمال 5 تکه

5 تکه ران مرغ سوخاری نرمال . 2 سیب زمینی سرخ کرده . 2 سالاد کلم . 2عدد نان

فیله استریپس(3تکه)

3 تکه فیله مرغ ، سیب کلم زمینی سرخ کرده ، سالاد ، نان ، سس مخصوص

فیله استریپس (4تکه)

4 تکه فیله مرغ ، سیب زمینی سرخ کرده ، سالاد کلم ، نان ، سس مخصوص

پرپل بسکت

1 تکه نرمال . 1 تکه اسپایسی . 1 تکه فیله استریپس . 2 تکه پرپل وینگز . سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . نان

جوجه سوخاری

 سینه مرغ سوخاری . سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . نان

پرپل وینگز(بال سوخاری)

6 عدد بال سوخاری . سالاد کلم . سس مخصوص

پرپل تای وینگز(کتف سوخاری)

4 عدد کتف سوخاری .سالاد کلم . سس مخصوص

ناگت

   سینه مرغ سوخاری . سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . نان

پیتزا اسپشیال

سینه مرغ . گوشت گوساله . ژامبون گوشت . قارچ . فلفل دلمه . زیتون . پنیر موزارلا

سیر و استیک گوشت

فیله یا راسته گوساله . سس گارلیک . زیتون . پنیر موزارلا

سیر و استیک گوشت تند

فیله یا راسته گوساله . سس گارلیک . زیتون . پنیر موزارلا . فلفل سبز

سیر و استیک مرغ

استیک فیله مرغ . زیتون . سس گارلیک . پنیر موزارلا

سیر و استیک مرغ تند

استیک فیله مرغ . زیتون . سس گارلیک . پنیر موزارلا  . فلفل سبز

پیتزا سوخاری

فیله مرغ سوخاری . قارچ . پنیر موزارلا . فلفل دلمه . زیتون

پیتزا پپرونی

پپرونی . پنیر موزارلا . فلفل دلمه . فلفل سبز . زیتون

پیتزا میکس

ژامبون گوشت . سالامی . پپرونی . زیتون . پیاز . پنیر موزارلا . قارچ . فلفل دلمه

پیتزا سبزیجات

چیزا

سینه مرغ سوخاری . ژامبون گوشت . زیتون . پنیر موزارلا . قارچ . فلفل دلمه . سالاد کلم . سس مخصوص

کاپل

زینگر . ران مرغ سوخاری . سیب زمینی . سالاد کلم 

دبل دان

سینه مرغ سوخاری کریسپی . ژامبون گوشت . پنیر گودا

کینگ دان

سینه مرغ سوخاری کریسپی . 160گرم گوشت خالص  . پنیر گودا

مگا برگر 

سینه مرغ سوخاری کریسپی . 160گرم گوشت خالص . پنیر گودا

ددی برگر

سینه مرغ سوخاری کریسپی . ژامبون گوشت

دبل ددی برگر

2 لایه سینه مرغ سوخاری کریسپی . ژامبون گوشت

سیگنچر برگر

160 گرم گوشت خالص . سس برگر پرپل . سس قارچ ( آلفردو ) . پنیر گودا

دبل سیگنچر برگر

320 گرم گوشت خالص . سس برگر پرپل . سس قارچ ( آلفردو ) . پنیر گودا

پیکانته برگر

160 گرم گوشت خالص . فلفل هالوپینو . سس برگر پرپل . پنیر گودا . پیاز

دبل پیکانته برگر

 320 گرم گوشت خالص . فلفل هالوپینو . سس برگر پرپل . پنیر گودا . پیاز

چیکن رپ

فیله مرغ سوخاری . نان پیتا . سس مخصوص

چیکن پرپل کریسپی

فیله مرغ سوخاری . نان روگن . سس مخصوص

مامی پک

جوجه سوخاری .سیب زمینی .سالاد کلم .اورنجینا .  قارچ سوخاری  

زینگر کیدز

75 گرم سین مرغ سوخاری سیب زمینی . سالاد کلم . اورنجینا . قارچ سوخاری 

45.000 تومان

پرپل کیدز 

ناگت . 1 تکه مرغ سوخاری نرمال . سیب زمینی سرخ کرده . سالاد کلم . سس مخصوص .اورنجبنا . قارچ سوخاری   

مایتی کیدز 

75 گرم گوشت خالص . سیب زمینی سالاد کلم . اورنجینا و قارچ سوخاری 

پنیر سوخاری

پیاز سوخاری

قارچ سوخاری

سیب زمینی

بلال شیرین

 سیب زمینی مخصوص

نان سیر

سالاد سزار گریل 

سالاد سبز

سالاد مخصوص دبل

سالاد مخصوص

سس تای300 cc

سس تای تکنفره

سس سزار 300 cc

سس سزار تکنفره

سس استریپس تکنفره

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی

کوکا قوطی

فانتا قوطی

زیرو قوطی

اسپرایت قوطی

دلستر لیمویی

دلستر استوایی

آب معدنی

دوغ