درباره ی پرپل سوخاری

مجموعه رســتورانهاي زنجیره اي پرپل ســوخاري از ســال 1393 فعالیت خود را در تهران آغاز کرده و به عنوان یکی از رستوران هاي زنجیره اي در حوزه تخصصی انواع سوخاري و مرغ کنتاکی به فعالیت خود ادامه میدهد . 

فعالیت اصــلی مجموعه پرپل ســوخاري غالباً در زمینه تولید و عرضــه انواع ســوخاري ، مرغ کنتاکی ، پیتزا ، ساندویچ ، برگر ، پیش غذا و . . . با کیفیت بسیار مرغوب است و توسط تجهیزات و دستگاه هاي تمام اتوماتیک و به روز دنیا و متد هاي سالم با تلفیقی از فناوري مدرن در صنعت غذا ، با حفظ طعم واقعی ، کیفیت ، تازگی و سلامت تولید عر ضه می گردد و این مو ضوع مهم ترین خصو صیت بارز برند پرپل سوخاري می با شد که موجب تمایز آن نسبت به سایر رستوران ها و فست فودها شده و روز به روز به طرفداران آن افزوده است.

 اصول کار در پرپل سوخاري به گونه اي برنام ه ریزي شده است که مواد اولیه مورد نیاز شعب به صورت روزانه و تازه از آ شپزخانه مرکزي تهیه و به شعب ار سال می گردد وکلیه مراحل پخت و عمل آوري مواد اولیه با ا ستفاده از دســتگاه هاي تمام اتوماتیک مدرن در مکان شــعب و نمایندگی ها بوده که با اســتفاده از افراد متخصــص و آموزش دیده به مرحله اجرا گذا شته می شود.

پس از آن سیستم گسترده مدیریتی در واحد مدیریت مرکزي با اسـتفاده از به روزترین امکانات مدیریتی و کنترل کیفیت به طور دائم در حال رصـد و بررسـی عملکرد لحظه به لحظه شعب و نمایندگی ها می باشد . 

لذا به جهت حفظ یکپارچگی و رعایت استانداردهاي علمی و اصولی تعیین شده نحوه اجراي د ستورالعمل ها مکرر اً تو سط بازر سین مجموعه پرپل سوخاري ر صد و جهت برر سی و رفع نواقص احتمالی طی گزارشات جامع عملکردي شعب به واحد مدیریت مرکزي ارسال می گردد . 

هدف و چشــم انداز پرپل ســوخاري در آینده اي نه چندان دور ، تبدیل شــدن به محبوب ترین برند در زمینه سوخاري در سرتا سر کشور می باشد که به لطف پروردگار و تکیه بر چند اصل مهم ، اعم از ارزش گذاري براي مشتري ،حفظ طعم و کیفیت واحد در تمامی شعب و اهمیت به تنوع و نوآوري و استفاده از نیروهاي متخصص ، امکان تحقق این هدف را براي خود میسر خواهیم ساخت .

قوانین و مقررات رستوران پرپل سوخاری

1.رستوران پرپل سوخاری تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

٢. استفاده از نام و نام‌خانوادگی حقیقی افراد به منظور ثبت نام در سایت الزامی است. در صورت مشاهده کلمات رکیک و الفاظ نامناسب، حساب كاربر حذف خواهد شد.

٣. هنگام سفارش ، ثبت یک شماره معتبر و قابل دسترس برای کاربران الزامی است.

٤. مسئولیت وارد کردن اطلاعات اشتباه و غیر واقعی از قبیل نام و نام خانوادگی، آدرس،محدوده آدرس روی نقشه و شماره تماس به عهده کاربر است.